Tổng bí thư: ‘Hiện tượng tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục’

0
10

Hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu đã cơ bản được khắc phục, lợi ích nhóm giảm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá kết quả đại hội Đảng bộ các cấp.

Ngày 19/11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc, ông Trọng đánh giá đại hội đảng bộ các cấp đã được tổ chức theo đúng tiến độ, yêu cầu, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm. Việc xây dựng báo cáo chính trị được các cấp ủy đầu tư nhiều công sức, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, làm sâu sắc, đầy đủ hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy “đã có tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, hạn chế tình trạng nể nang; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ…”.

Tổng bí thư nhấn mạnh, công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, chú ý phát huy dân chủ, công tâm, đúng nguyên tắc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả khâu, góp phần nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương. “Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước”, ông Trọng đánh giá.

Tuy nhiên, theo Tổng bí thư, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vẫn còn một số hạn chế như công tác lãnh đạo, kiểm tra thực hiện của một số cấp ủy chưa sâu sát; chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp nảy sinh. Một số nơi vẫn còn tình trạng dành nhiều công sức, thời gian cho công tác chuẩn bị nhân sự, chưa coi trọng đúng mức việc xây dựng văn kiện.

“Báo cáo chính trị của một số cấp ủy tính khái quát chưa cao, thiếu trọng tâm, chưa nêu đậm vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng, hoặc có nêu nhưng ở dạng chung chung, rất khó triển khai thực hiện”, ông Trọng nói. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn né tránh khuyết điểm, chưa chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện cấp trên trực tiếp và vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng chưa sâu sắc.

“Cá biệt, có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn biểu hiện cục bộ địa phương, bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy. Ở nhiều nơi tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp, chưa đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTX

Đại hội XIII của Đảng đã cận kề, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy nhanh chóng hoàn thiện và ban hành các văn kiện của Đại hội; bố trí cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng và chính sách đối với cán bộ không tái cử. Sắp tới Hội nghị Trung ương 14 khóa XII sẽ cho ý kiến để thông qua nội dung các văn kiện và tiếp tục bàn về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy định nội quy sinh hoạt của đại biểu dự Đại hội XIII.

Ông nhắc nhở những cán bộ nòng cốt, hạt nhân của Đảng, vốn quý của cách mạng, những người con ưu tú của nhân dân phải làm sao giữ cho được, làm cho đúng theo tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, đặc biệt là những người lãnh đạo. Ông tin tưởng, những cán bộ tham dự hôm nay có đủ trình độ, bản lĩnh, dũng khí để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, “nói như Pavel Korchagin trong Thép đã tôi thế đấy là không hề biết sợ“.

“Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, mang tai, mang tiếng, mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể tự hào rằng: Ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời, vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người; để con cháu chúng ta mai sau mãi mãi biết ơn, kính trọng, học tập và noi theo”, Tổng bí thư nói.

Ông cũng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách của người cách mạng, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề đức và tài, trong đó đức là gốc. Bác nói đến 12 điều về tư cách của người cách mạng là “trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; “luôn tu dưỡng, rèn luyện để giữ gìn đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác, là thứ giặc nội xâm dù nó không mang gươm, mang súng”.

Theo Tổng bí thư, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Bác nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân là một thứ gian giảo, xảo quyệt. Nó kéo người ta xuống dốc không phanh, làm hư hỏng con người, băng hoại đạo đức; phải kiên quyết đấu tranh quét sạch nó đi.

Đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Cấp ủy cơ sở bầu được trên 298.000 ủy viên, giảm hơn 42.000 so với nhiệm kỳ trước (giảm 12,5%). Cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở bầu được trên 38.500 ủy viên, giảm hơn 5.000 (giảm 11,6%). Cấp ủy trực thuộc Trung ương bầu hơn 3.300 ủy viên, giảm 219 (giảm 6,2%).

Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ là vượt yêu cầu của Chỉ thị 35, cao hơn nhiệm kỳ trước ở cả ba cấp. Tuy nhiên, tỷ lệ cấp ủy viên trẻ ở nhiều đảng bộ giảm so với kỳ trước. Riêng trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao hơn nhiệm kỳ trước. Trình độ trên đại học ở cấp cơ sở, cấp ủy là 16% (tăng 5%); cấp trên trực tiếp cơ sở là 37% (tăng 17%); cấp trực thuộc Trung ương là 67% (tăng 23%).

Trong số 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, có 27 Bí thư tỉnh, thành ủy không phải người địa phương, chiếm 43%, tăng 68% so với nhiệm kỳ trước; cấp huyện có 464 người, chiếm 65%, tăng 38% so với nhiệm kỳ trước. Các bí thư cấp ủy không là người địa phương đều đạt tín nhiệm rất cao tại đại hội.

Hoàng Thùy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây